Facebook

"Ponoříme-li se skutečně hluboko do kvantového mikrosvěta až do úrovně vlnění a elementárních částic, které neobsahují...

Zveřejnil(a) Śivā Devī Yoga dne 18. leden 2016

 

 

 

 

 

Čtvrtek
VI132013

Návrat k Sobě

Vnitřní zrcadlo

Jak přicházíme k poznání a prožívání tohoto světa? Našima očima vidíme celý vesmír. Všechno, co vidíme je výsledkem činnosti tohoto orgánu. Když máte žloutenku, všechno bude žluté. Pokud jste barvoslepí, vidíte barvy zkresleně. Náš sluch, zvuk a hudba jsou produktem ucha. Takže nic na světě neprožíváme bezprostředně a přímo. Bible říká, že žijeme ve světě genesis, šesti dnů stvoření: Vidíme svět očima (jedna), čich a dech je svět nosu (dvě), chuť a jazyk (tři), sluch a uši (čtyři), hmat a celý svět kůže (pět) a konečně myšlení a mysl (šest).

Má naše vědomí nějakýkoliv přístup k prožití sedmé úrovně vědomí? Nemá. Naše víra, naše politika, naše mantry, církev nebo synagoga všechny existují uvnitř těchto šesti světů. Neznáme jinou podobu vědomí než tu mentálního obsahu.  Pokud by typ vědomí bez citu a mentálního obsahu nějakou náhodou existoval, pak bychom se ponořili do hlubokého spánku. Neměli bychom o něm vůbec potuchy a neměli bychom žádný způsob jak (a čím) ho pochopit.

Z tohotu důvodu psychologie nemůže vědomí oddělit od mentálního obsahu. Psychologická definice vědomí je to vědomí, s jehož pomocí se orientujeme v objektech v čase a prostoru. Je to pouze jen materiální vědomí. A proto jsme zmatení. Jsou tělo a mysl produktem vědomí anebo je vědomí produktem těla a mysli? A zase máme problém. Co bylo první, slepice nebo vejce? Nemůžeme se rozhodnout.

Takže svět je směsicí projeveného a neprojeveného (viditelného a neviditelného). Něco uvnitř nás zůstává stále ukryté. Největší tajemnou silou je naše tělo. Proč? Protože vše, co vidíme není nic jiného než vibrace našeho těla. Avšak je to vibrace vašeho skutečného těla, ne toho materiálního těla.

Existuje nějaká cesta jak vstoupit do této neviditelné síly?  Měla by být. Nikdo ale nesáhne do kapsy pro pilulku a nepodá ti ji se slovy:“Na tu máš, a budeš rázem nesmrtelný“. Pokud ano, nepřijměte ji. Existuje cesta jak prožít nepoznané a neviditelné, čiré vědomí přímo. Jenže dokud nemáš zájem poznat sebe sama, pátrání po této neviditelné síle nikdy nebude na pořádku dne.

Když jsi šťastný, proč jsi šťastný? Protože něco vnitřního ti napovídá, že je ti dobře. Uvnitř cítíš ten zvuk. Když uděláš něco špatného, ať už veřejně nebo tajně v soukromí, ta samá síla, ten sám zvuk tě chytí a budeš se cítíš otřesně. Zkus to. Před tou silou se neschováš.

Tato síla existuje uvnitř nás. Když je ti bídně, myslíš, že je to vinou té síly? Není. Ta síla je jako zrcadlo. Když si umažeš obličej inkoustem, vidíš před tím zrcadlem jak škaredě to vypadá. Zrcadlo není na vině, jen odráží tvůj umazaný obličej.

Této vnitřní síle říkáme guru. Je to vedoucí světlo. Nemusíš věřit v jeho existenci, to ti řeknu hned na začátku. Nemusíš věřit. Už je dávno v tobě. Jak bez něj můžeš být smutný? Jak můžeš bez něj být šťastný? Všichni chtějí štěstí. Proč a jak? Protože toto světlo odráží všechno k tobě zpátky.

Tohle se nemusíš naučit hned dnes. Ale ti, kdož doopravdy dnem i nocí zkoumají sebe sama, dříve nebo později přijdou do kontaktu s tímto světlem. Takže celý tvůj život je tancem tvého těla, mysli a smyslů v přítomnosti tohoto vnitřního světla.

Existuje známé a neznámé, projevené a neprojevené, viditelné a neviditelné a tvůj život znázorňuje boj a přátelství mezi těmito dvěmi. V mytologii je to setkání opice s Rámou, Ardžuny s Krišnou. Je to setkání Krista, odrazem Boha, a jeho Otce. Můžeš to přeložit jak je libo, ale jsou to jen slova. Neměl bys propadnout pouhým slovům.

Sedíš tu a nevíš, kam a jestli se zaměřit, ale je to přenesení síly. Té síly, která na tebe byla přenesena z nějakého zdroje. Ta krajina neznáma už existuje, my potřebujeme najít kontaktní dveře. Potřebujeme se probudit.

 (Sri Brahmananda Sarasvati)

TY jsi těmi kontaktními dveřmi, hranicí mezi projeveným světem a neprojeveným vším, co může být.  

TY jsi neomezenou skutečností.

Přeji den v józe!